همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است

 

رو به روی پنجره دیوار باشد بهتر است

 

بین ما این فاصله "بسیار" باشد بهتر است

 

 

 

من به دنبال کس‍ی بودم که "دلسوزی" کند

 

همدمم این روزها سیگار باشد بهتر است

 

 

 

من نگفتم آنچه حلاج از تو دید و فاش کرد

 

سر نوشت "رازداری"، دار باشد بهتر است

 

 

 

خانه ی بیچاره ای که سرنوشتش زلزله است

 

از همان روز نخست آوار باشد بهتر است

 

 

 

گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کن

 

گاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است

 

 

 

منبع : √تصویر 20√ |
برچسب ها : باشد بهتر ,سیگار باشد ,روزها سیگار